zondag 5 september 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. L.E. Bassa
Kerkdienst Wilp | Heilig Avondmaal

Vandaag vieren we Avondmaal
Voor velen van ons is het de eerste keer sinds lange tijd dat we weer echt samen avondmaal kunnen vieren.
Het een teken van verbondenheid, een teken van Christus dat ons geloof onderstreept. In de dienst staat de vraag centraal wie Jezus is. Wie zeggen jullie dat ik ben? En, wat heb je over voor het geloof in hem? 
Thuis mag iedereen ook brood en wijn klaarzetten om met ons mee te doen. 

We wensen iedereen een fijne dienst. 

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

***In verband met werkzaamheden in de weg bij de kerk is er in een deel van Wilp geen internet. Daarom is het niet mogelijk de kerkdienst rechtstreeks uit te zenden via Kerkdienst gemist. 

De dienst zal opgenomen worden en later op de website van kerkdienst gemist worden geplaatst.***

Aanmelden voor de dienst
U kunt zich aanmelden voor de dienst door op deze link te klikken.
Aanmelden voor de kerkdienst uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de betreffende kerkdienst.

Zang/Muziek
Anne Wijngaard, Joke Geltink en Gemma Scherpenzeel (dwarsfluit) 

Orde van dienst
Deze kunt u hier inzien of downloaden

Collecte
De Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn is in 2021 als Avondmaalsproject gekozen. Daarom is de collecte vandaag voor deze stichting bestemd.
De stichting heeft laten weten dat zowel door de Gemeente Apeldoorn als door de landelijke overheid wordt verwacht dat er na het aflopen van de coronapandemie een grote toeloop zal zijn van schuldhulpvragers.
Daarom is men nu al bezig een aantal maatjes extra op te leiden om die hausse te kunnen opvangen. En daarom ook bevelen we deze collecte van harte bij u aan.
IBAN: NL33 RABO 0173 6317 89

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug