Zondag 19 jul 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. L.E. Bassa
Wilp

Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Op deze zondag mogen we voor het eerst weer als gemeente bij elkaar komen. Maar, wel onder voorwaarden. Hierover kunt u lezen in het kerkblad. Het zal een bijzondere dienst zijn, want samen moeten we wennen aan de ‘kerkdienst op 1,5 m afstand’. Samenzang is voorlopig nog niet aan de orde, we vullen dit op een andere manier in. Natuurlijk zal ook deze dienst, evenals de alle komende diensten, ook weer via de kerkomroep te volgen zijn. Dus ook iedereen die thuis blijft vanwege gezondheidsrisico’s of klachten: u kunt de dienst gewoon meemaken!

Aanmelden voor de dienst
U kunt zich aanmelden voor de dienst door op deze link te klikken.
Aanmelden voor de kerkdienst uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de betreffende kerkdienst.

Over de dienst
Voorganger: ds. Marrit Bassa, organist: Reinder Toorenbeek en een aantal zangers uit Wilp.

Stel, er staat ontzettend veel onkruid tussen de maïs. Dat wordt wieden! Of misschien zelfs spuiten. 'Nee, zegt Jezus. Al lijkt de wereld soms misschien op een veld vol mais en onkruid, we gaan nog niet wieden. Want het risico is tè groot dat er kleine mais-plantjes verloren gaan. Wees voorzichtig!' Zou jij je in kunnen houden? Dat is de vraag!

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Aanvangslied Psalm 65 vers 1 en 5
 • Bemoediging en groet
 • Aansteken kaarsen
 • Kyriëgebed afgewisseld met Lied 301a
 • Gloria Lied 967 vers 1, 3, 5 en 7
 • Gebed van de zondag
 • Lezing Matteus 13 vers 24-30 en 36-42
 • Zingen Lied 765 vers 1 – 5
 • Overweging
 • Zingen Lied 825 vers 1, 4 en 5
 • Gebeden afgesloten met het Onze Vader
 • Aandacht voor collecten
 • Slotlied Lied 425
 • Zegen
 • Mededeling
 • Orgelspel
Collecte
De collectebestemming is voor plaatselijk diaconaal werk. Het bankrekeningnummer is te vinden in de colofon van Op Streek..

Collecteren ten tijde van corona
Ook nu de kerkdiensten in voorzichtige vorm weer worden opgestart, blijven we het IBAN nummer van de collectebestemmingen vermelden.
Mogelijk bent u niet in staat om fysiek naar een kerkdienst te komen, of vindt u het nog te risicovol.
U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen. De bankrekeningnummers zijn te vinden in de colofon van Op Streek.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug