zondag 28 juni 2020 om 10.00 uur

Klarenbeek | Oecumenische dienst, te beluisteren via de O.O.V. of www.rtvvoorst.nl
Voorganger(s): Ds. L.E. Bassa en Esther Simons

Deze zondag was er veel storing bij de uitzending via de Oecumenische Omroep Voorst. ....  Maar, inmiddels staat de volledige oecumenische viering op de Kerkomroep! (kijk bij 30 juni!) Het was een mooie viering, dus: een aanrader om eens rustig na te luisteren. 

Informatie over de dienst
De oecumenische dienst van juni wordt gehouden in Het Boshuis.
De voorgangers zijn Esther Simons uit Bussloo en ds. Marrit Bassa.
Het thema is 'Gods Geest maakt ons één'. De delegatie uit Seehausen kan er dit jaar niet bijzijn. Toch zijn zij een beetje bij ons door gebeden en liederen.
Zo zijn we over grenzen heen, online, toch één! Het vieren in een leeg Boshuis zal bijzonder zijn. Maar, het wordt een mooi viering waarin ieder ook zijn eigen inbreng kan hebben. Luister mee via: www.rtvvoorst.nl of via de radio naar de Oecumenische Omroep.
 

Orde van dienst

Klik hier om de liturgie te openen

 

Collecte

Deze zondag staat Stichting Vrienden van de Geode op het diaconale collecterooster.
En het was de bedoeling dat er vanuit die stichting ook een presentatie zou worden gehouden.
De Geode (Rigolettostraat Apeldoorn) is een huis voor mensen met een verstandelijke handicap.
Onze gemeenteleden Mark en Frank Kleverwal hebben daar al jarenlang een echt thuis gevonden.
Ze wonen er al bijna 10 jaar, vanaf september 2010 toen de Geode werd geopend.
De bewoners van de Geode hebben een aantal speciale wensen. Wensen die niet via de reguliere geldstromen zoals de WLZ en WMO zijn te realiseren. Om die wensen te kunnen vervullen is, Stichting Vrienden van de Geode in het leven geroepen.
Op het wensenlijstje staan:
- attributen voor de belevingstuin zoals een extra bankje, windgongen, een extra tastplaat en lachspiegel
- gezamenlijke uitjes en activiteiten, bijvoorbeeld een bezoekje van de Visiteclowns

- spelletjes en puzzels voor de bewoners van de Geode Boven


www.vriendenvandegeode.nl  

IBAN: NL36 RABO 0121 0187 41 t.n.v. Stichting Vrienden van de Geode te Apeldoorn.

Collectes tijdens diensten via kerkomroep.nl
Ook nu we met online kerkdiensten te maken hebben, blijven we collectebestemmingen vermelden. Om daarmee onze identiteit van christelijke gemeente vast te houden: omzien naar de naaste en weten te delen.
Zo u wilt, kunt u zelf een bedrag naar het genoemde doel overmaken of ervoor bidden. Mocht u liever een bedrag met algemene diaconale bestemming doneren, dan verwijzen wij u naar Kerk in Actie: NL89ABNA0457457457 of naar de plaatselijke diaconie. Een bijdrage voor het Algemeen Kerkenwerk is altijd welkom op het bankrekeningnummer van de plaatselijke kerkrentmeesters (zie colofon in Op Streek).

terug