zondag 10 december 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst Voorst | 2e Advent | Heilig Avondmaal
Voorganger(s): Ds. H.E.J. de Graaf


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze kunt u hier inzien

Collecte
Vandaag collecteren we voor ons avondmaalsproject: de voedselbanken in de regio.
De inzameling van de gelden loopt via de plaatselijke diaconie om op die manier de opbrengst gelijkelijk over de drie voedselbanken (Apeldoorn, Zutphen en Deventer) te kunnen verdelen.
IBAN: NL59 RABO 0365 7804 64 t.n.v. diaconie PGKVW - voedselbanken

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug