zondag 26 november 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst Klarenbeek | Gedachtenisdienst m.m.v. Anne Capel (dwarsfluit)
Voorganger(s): Ds. E. Fockens


Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We noemen deze zondag ook wel Gedachteniszondag of Eeuwigheidszondag. Wij gedenken de overledenen uit onze dorpen van het afgelopen jaar. Hun namen zullen klinken in de gemeente. De familie of andere betrokkenen worden uitgenodigd een kaarsje te ontsteken aan het licht van de paaskaars, ter nagedachtenis aan hun dierbaren.
Voor het eerst willen we in deze dienst iedereen erbij betrekken door mensen bij binnenkomst een witte roos aan te reiken. Deze roos herinnert ons eraan dat wij allen onderweg mensen hebben moeten loslaten. Ter nagedachtenis aan hen die nog steeds in ons hart voortleven mag een ieder naar voren komen om de roos in een vaas vóór in de kerk te zetten. Zo vormen wij samen een boeket witte rozen. Na de dienst mag u een roos mee naar huis nemen.

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is op een later moment bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze kunt u hier inzien.

Collecte
Traditiegetrouw collecteren we op de Gedachteniszondag voor een hospice. De laatste jaren was dat veelal Kinderhospice Binnenveld in Barneveld. Dit jaar hebben we voor Hospice Zutphen gekozen.
De zorg die in het Hospice wordt gegeven, brengt veel kosten met zich mee. Gelukkig is er financiering door overheid en zorgverzekeringen. Daarnaast zijn echter aanvullende financiën noodzakelijk om het comfort van de gasten zo aangenaam mogelijk te maken. Onze steun is daarom van harte welkom.

IBAN: NL22 ABNA 0513 6799 60 o.v.v. Vrienden van Hospice Zutphen

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug