zondag 1 oktober 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst Klarenbeek
Voorganger(s): Ds. H.E.J. de Graaf


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
TOENADERING
Welkom en mededelingen
Voorbereidingsgebed
Aanvangslied: Ps. 122 : 1,3
Stilte, bemoediging en groet
Aansteken tafelkaars
Aandacht voor Israëlzondag
Zingen: lied 868 : 5
Gebed om ontferming
Zingen: lied 836 : 1,3,4

DIENST VAN HET WOORD
Verkenning: slavernij ( II )
Zingen: lied 970 : 1,3,4
Schriftlezing : Brief aan Filemon vers 1-25
Zingen: lied 970 : 2,5
Uitleg en verkondiging
Zingen: lied 969

DIENST VAN HET ANTWOORD
Aandacht voor de collectes
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Slotlied: lied 864 : 2,5

Kinderen komen weer terug
Zegen gezongen ‘amen’

Collecte
Er stond deze zondag een collecte voor het Plaatselijk Diaconaal Werk op het rooster, maar die is ingeruild voor Noodhulp in Marokko en Libië, via Kerk in Actie.
Kerk in Actie helpt wereldwijd mensen in nood. In Marokko werken ze samen met twaalf protestantse kerken, onder andere in Marrakech. Er is een dringend behoefte aan voedselpakketten, medische hulp en onderdak.
In het rampgebied in Libië helpt Kerk in Actie via een Deense humanitaire organisatie. Omdat de waterleidingen kapot zijn, is er dringend behoefte aan water. Maar ook hier zijn voedsel, kleding en bijvoorbeeld luiers nodig.
IBAN: NL59 RABO 0365 7804 64 t.n.v. diaconie PGKVW o.o.v. Noodhulp Marokko en Libië

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug