Vögel des Himmels

zondag 18 juni 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst Voorst | Dienst i.s.m. Seehausen, oecumenisch karakter
Voorganger(s): Ds. Henriëtte de Graaf en Pfarrer Almut Riemann


Op zondag 18 juni hopen we een groep mensen uit Seehausen in onze viering te ontvangen. 
Er ligt een kaart van Franciscus van Assisi (1182-1226) op mijn bureau. Franciscus praat met de vogels. Ook vogels kunnen iets vertellen van God. Verstaan vogels elkaar onderling (tenminste dat denk ik), wij gaan het doen in het Duits en Nederlands. Kort maar krachtig – in één uur-  met gezellig koffiedrinken daarna. 
Ds. Henriëtte de Graaf

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze kunt u hier inzien.

Collecte
Zeg je Seehausen, dan zeg je ‘oecumenisch karakter’ en bijna vanzelfsprekend komt dan als collectebestemming Stichting Gered Gereedschap Voorst in beeld.
Letterlijk ook. Want de meesten van ons hebben een beeld bij de werkplaats aan de Voordersteeg in Twello waar iedere maandag- en donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur spullen gebracht kunnen worden. En ook mag bekend worden verondersteld dat het bij Gered Gereedschap gaat om het inzamelen, opknappen en versturen van gebruikt gereedschap naar tal van projecten in ontwikkelingslanden.
IBAN: NL21 RABO 0366 2731 32 t.n.v. St. Gered Gereedschap Voorst


Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug