zondag 4 juni 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst Wilp | Tentdienst m.m.v. het Livinuskoor
Voorganger(s): Ds. A.A. Wijlhuizen


Tentdienst in Wilp – Kom en dans mee!
Op zondag 4 juni (de zondag na Pinksteren) zal de kerkdienst in Wilp plaatsvinden in de feesttent aan de dijk. Een bijzondere locatie met een toch ook wel bijzonder thema: Kom en dans mee!
Een tweetal liederen uit het liedboek, lied 709 (Dans mee met Vader, Zoon en Geest) en lied 839 (Ik danste de morgen toen de schepping begon), zorgden voor inspiratie.
Zoals altijd steken we laagdrempelig in, maar zal uiteraard ook de boodschap uit de Bijbel een centrale rol spelen. Voor deze zondag is dat: ‘Ik ben altijd bij jullie totdat de nieuwe wereld komt’ (Bijbel in Gewone Taal).
Jezus moedigt zijn leerlingen aan te vertellen over Hem. Die woorden zijn dan natuurlijk ook op ons van toepassing: op welke wijze zien wij iets van God in ons leven? Op welke wijze geven wij iets van God door aan anderen?
Ds. Ad Wijlhuizen uit Apeldoorn komt op deze zondag naar Wilp en neemt ook nog een drietal gasten mee. Wie, o wie dat zijn, dat verklappen we nog niet.
Ook zijn de leden van het Livinuskoor deze zondag van de partij en de dirigente van het koor, Sandra de Bruin, zal op elektrische piano de samenzang begeleiden.
De dienst begint om 10.00 uur. Kom, dans (?) en vier met ons mee!

Kerkdienst gemist
Omdat deze dienst in de tent plaatsvindt, is deze niet te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.

Orde van dienst
Deze kunt u hier inzien.

Collecte
De tentdienst in Wilp heeft als thema ‘Kom en dans mee’ gekregen.
Daarom is een diaconale collecte voor Stichting Pierrot in Apeldoorn heel toepasselijk.
Pierrot is een vrijwilligersorganisatie die wekelijks danslessen verzorgt voor ruim honderd deelnemers met een verstandelijke beperking en/of een autismestoornis. Samen dansen en plezier maken met een groep deelnemers waar ieder zichzelf mag zijn en waar ieder ertoe doet. Dat is waar het bij Pierrot om gaat.
IBAN: NL33 RABO 0393 3169 04 t.n.v. Pierrot Apeldoorn

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug