zondag 28 mei 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst Voorst | Pinksteren m.m.v. Marike Tuin (cello)
Voorganger(s): Ds. H.E.J. de Graaf

Op zondag 28 mei vieren we Pinksteren in de kerk van Voorst. Aanvankelijk was Pinksteren een oogstfeest. Christenen vieren op Pinksteren het geboortefeest van de kerk. Naast Gert Oldenbeuving op het orgel zal Marike Tuin op de cello ons muzikaal begeleiden.

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze kunt u hier inzien.

Collecte
Met Pinksteren vieren we dat Gods goede nieuws de wereld over ging en toegankelijk werd in alle talen. Nog steeds trekken mensen uit alle landen en van alle leeftijden zich op aan die eeuwenoude boodschap van hoop, zoals in Egypte.
Veel christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap lezen tienduizenden kinderen tòch bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje met bijbelse vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe.
IBAN: NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Pinksterzending

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug