donderdag 6 april 2023 om 19.30 uur

Kerkdienst Voorst | Witte Donderdag, Heilig Avondmaal m.m.v. Christa Kelderman (blokfluit)
Voorganger(s): Ds. H.E.J. de Graaf


Op donderdag 6 april is het Witte Donderdag. Om 19.30 uur is er een Avondmaalsviering in de kerk van Voorst. Tijdens de laatste maaltijd met zijn leerlingen, wast Jezus hun voeten. Jezus de voetverzorger. De Heer wordt knecht. In dit licht beleven wij ook de daaropvolgende dagen. De viering wordt muzikaal begeleid door onze organist Gert Oldenbeuving en blokfluitiste Christa Kelderman.

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Het boekje met de orde van dienst van alle diensten in de Stille Week kunt u hier inzien.

Collecte
Deze avond vieren we de maaltijd van de Heer en is onze gave bestemd voor de Voedselbanken in de regio. Als wijzelf ‘aan tafel’ worden genodigd, willen we het ook voor de minder bedeelde medemens mogelijk maken ‘aan tafel’ te kunnen gaan.
IBAN: NL59 RABO 0365 7804 64 t.n.v. diaconie PGKVW o.v.v. Voedselbanken

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug