zondag 2 april 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst Voorst | Palmzondag, gezinsdienst
Voorganger(s): Ds. H.E.J. de Graaf


De 6e zondag in de veertigdagentijd is het vandaag.
De Stille Week wordt ingeluid door Palmzondag. Dit wordt een gezinsdienst. Want we nodigen de kinderen uit om palmpaasstokken te komen maken. Dit lijkt feestelijk, maar het stemt ons verdrietig dat Jezus op een ezel Jeruzalem binnen rijdt… om daar te sterven. Wij worden er stil van.

In deze wereld zijn er vele momenten waarin we ons geen raad weten met de situatie. Een moeilijk bericht, beelden van oorlog, vrouwen geminacht, kinderen verwaarloosd, mannen naar het front gestuurd als slachtvee, families verscheurd … . Wat moet je nog zeggen? Veelal staan wij erbij en kijken ernaar. Ons hart huilt.

Hij ging de weg zo eenzaam
Hij ging de weg zo eenzaam
tot in Jeruzalem.
Geen vriend kon langer meegaan,
geen mens hield nog de wacht met Hem.
Hij ging die weg voor hen.
Hij deed dit ook voor hen.

Hij ging de weg zo eenzaam
tot in Jeruzalem.
De beulen die Hem sloegen,
bespotten met een doornenkroon.
Hij zweeg en leed voor hen,
Hij deed dit ook voor hen.

Hij ging de weg zo eenzaam.
Hij droeg zijn eigen kruis.
Hij bad: Mijn God, vergeef hen!
Hij leed en stierf op Golgotha.
Hij deed dit ook voor ons,
voor allen, ook voor ons.  


Palmzondag: neem een pen mee!
Op zondag 2 april luiden we de Stille Week in. We noemen deze zondag Palmzondag. Jezus wordt met palmtakken in Jeruzalem onthaald.
Het wordt een gezinsdienst in de kerk van Voorst. De kinderen mogen hun palmpaasstok maken in de kerk. Na de verkenning van de predikant vragen de ‘grote’ mensen zich ondertussen af wat dit voor hen betekent: ‘Is dat, is dat mijn koning?’
We weten eigenlijk niet of dit hele gebeuren iets is om te lachen of om te huilen. Deze verwarring zet de toon in deze week voor Pasen. Voor de gelegenheid schenken we in de kerk ook koffie. Een bakje troost.
Natuurlijk mogen de kinderen aan het eind van de dienst met hun palmpaasstok een optocht door de kerk maken! Komen jullie ook? Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst

 • Welkom en mededelingen
 • Voorbereidingsgebed
 • Aanvangslied: Ps. 24 : 4,5
 • Stilte
 • Bemoediging en groet
 • -de tafelkaarsen worden aangestoken
 • Zingen:  ld 441 : 1,2
 • Gebed om ontferming:
 • Zingen: ld. 558 : 1,2,8
 • Schriftlezing ( Bijbel in Gewone Taal): lukas 19 : 29-44
 • Zingen: ld.435 : 3,2
 • Uitleg palmpasenstok ( Miranda en Wilma )
 • De kinderen maken hun palmpaasstok
 • Zingen: ld. 549
 • Wij gaan aan de slag n.a.v. de afbeelding:
 Jezus huilt – James B. Janknegt
 • Wat roept deze koning Jezus bij je op?
 • Wat zou je tegen hem willen zeggen?
 • Je mag het neerleggen bij het kruis met de doornenkroon.
 • In deze Stille Week houdt het een plek bij het kruis.
Een bakje troost ( = koffie) staat klaar!
 • Zingen: ld. 550
 • De kinderen komen met hun palmpaasstok door het gangpad
 • Ondertussen zingen: ld. 555 ( herhalend)
 • Aandacht voor de collecte
 • Slotgebed: pg. 1355 liedboek
 • Slotlied: ld. 552 : 1,3
 • Zegen ( 3x amen)


Collecte
Vorige week zondag was onze collecte voor jongeren in Bangladesh bestemd.
Vandaag kiezen we voor ondersteuning van jongeren in onze eigen omgeving: Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst. Deze stichting helpt kinderen uit gezinnen met geldzorgen in Apeldoorn en Voorst. Samen met andere stichtingen zorgen zij ervoor dat alle kinderen in Nederland dezelfde kansen hebben. Ze helpen met schoolspullen, sport, een laptop, fiets of een verjaardagscadeau. Ouders en verzorgers kunnen zo het beste aan hun kind geven, en elk kind kan meedoen met leeftijdsgenootjes. We bevelen de collecte van harte aan.
IBAN: NL72 RABO 0116 2527 74 ten name van Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug