zondag 19 februari 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst Klarenbeek | Heilig Avondmaal
Voorganger(s): Ds. H.E.J. de Graaf

 
Zondag 19 februari vieren wij de Maaltijd in Klarenbeek. Bij Jezus aan Tafel: goa sitten. God is all doar!
Aansluitend is er om 11.30 uur een Kerk op Schootviering. Ds. Emma Rijks neemt ouders en kinderen mee in een bijbelverhaal. Alle ouders met jonge kinderen zijn welkom! 

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze kunt u hier inzien (let op! u heeft ook een liedboek nodig)

Collecte
We hebben de Voedselbanken in de regio als nieuw Avondmaalsproject gekozen.
Zie het stukje op pagina 14 van Op Streek, editie februari 2023.
Als u een bijdrage per bank wilt overmaken, dan vragen we dat via de plaatselijke diaconie te doen. Om zo het totale bedrag gelijkelijk over de 3 voedselbanken in de regio te kunnen verdelen.
IBAN: NL59 RABO 0365 7804 64 t.n.v. diaconie PGKVW o.v.v. Voedselbanken

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!

 
 

terug