zondag 12 februari 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst Voorst | Doopdienst | Uitzending O.O.V.
Voorganger(s): Ds. H.E.J. de Graaf

 
Op 12 februari is er een doopdienst in Voorst van Merle Smeenk, dochter van Erik en Tamara Smeenk. Merle is geboren op 21 september 2022. Ze is het zusje van Sven en Lukas. We hopen Merle’s doop te midden van onze gemeente te vieren. Welkom bij God, welkom bij de christelijke gemeente, lief kind!

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze kunt u hier bekijken.

Collecte
Een doopdienst vandaag. Daarom hebben we een collectebestemming op het rooster gezet die het welzijn en de toekomst van kinderen voor ogen heeft: Jeugddorp De Glind.
Dominee Bassa koos dit diaconale doel vorig jaar voor haar afscheidsdienst. Ze voelt veel sympathie voor De Glind, óók omdat jeugddorp De Glind al vele jaren onze diaconale aandacht heeft. In oktober echter kwam De Glind negatief in het nieuws doordat oud-bewoners schrijnende verhalen vertelden over geestelijke en fysieke mishandeling en misbruik.
Die verhalen hebben betrekking op de jaren negentig, toen De Glind nog een besloten woonwerkgemeenschap was. Uiteraard mag dat niet als een excuus gelden en worden de misstanden die in het nieuws kwamen met veel pijn in het hart door de medewerkers en het bestuur van de Rudolphstichting betreurd.
Er is sinds 1994 echter wel het nodige veranderd:

  • De Glind is een gewoon, regulier plattelandsdorp geworden met een groot aantal niet-zorggerelateerde inwoners en medewerkers van buiten.
  • Tegenwoordig wordt gewerkt met VOG’s (verklaring omtrent gedrag) en kwaliteitskeurmerken. Ook zijn er protocollen voor het voorkomen en signaleren van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
  • Voor kinderen zijn er vertrouwenspersonen gekomen en kinderen worden zowel door jeugdzorg als binnen het onderwijs geïnformeerd en gestimuleerd om iemand in vertrouwen te nemen bij een onveilig gevoel.
  • De Rudolphstichting werkt alleen maar samen met zorgaanbieders die gecertificeerd zijn en alle bovengenoemde zaken op orde hebben.
Vanuit de Rudolphstichting/Jeugddorp De Glind worden kerken en fondsen opgeroepen de zorg voor kwetsbare jeugd niet los te laten. Men hoopt op blijvende financiële steun vanuit diaconieën.
“Laten we samen proberen te voorkomen dat kinderen die nu opgroeien in De Glind indirect de dupe worden van misstanden uit het verleden”, aldus directeur Henk Jonker.
Als diaconie hebben we besloten onze band met de Rudolphstichting te continueren.
www.rudolphstichting.nl IBAN: NL60 RABO 0150 0022 97 t.n.v. Rudolphstichting

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!

 
 

terug