zondag 29 januari 2023 om 10.00 uur

Kerkdienst Klarenbeek
Voorganger(s): Ds. J. Krajenbrink-Bennink


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst

 • Orgelspel/pianospel                       
 • Welkom en mededelingen en voorbereidingsgebed
 • Aanvangslied Psalm 37 vers 2 en 8,
 • Bemoediging en groet  
 • Aansteken kaars(en) aan de Paaskaars
 • Kyriëgebed                
 • Glorialied  Lied 299j  Om de mensen en de dieren
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Lezing  Sefanja 2:3  en Sefanja3: 9 t/m 13 
 • Lied    320: 1 en 2 Wie oren om te horen heeft
 • Lezing Matth. 5: 1 – 12
 • Lied    836: 1 t/m 4 O Heer die onze Vader zijt 
 • Overweging
 • Lied 834: 1 t/m 4 Jezus, ga ons voor     
 • Collecten
 • Moment van gedenken
 • Dienst van de Gebeden   Afgesloten met het Onze Vader
 • Slotlied 912:1,2,3, en 6 Neem mijn leven laat het Heer
 • Zegenbede   gevolgd door een gezongen Amen
Collecte
Als de jaarrekening van het College van Diakenen straks ter inzage ligt, kunt u zien dat er jaarlijks enigszins op het vermogen wordt ingeteerd. Dat vinden we alleszins acceptabel, omdat de vele noden in nabije omgeving en wereldwijd zich klemmend aan ons opdringen.
Daarbij proberen we een balans te zoeken tussen werk in eigen gemeente, hulpvragen vanuit de regio en rampen wereldwijd.
Vandaag collecteren we voor het plaatselijk werk. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.
IBAN: NL59 RABO 0365 7804 64 t.n.v. diaconie PGKVW


Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug