zondag 9 oktober 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Klarenbeek | Werelddiaconaatzondag
Voorganger(s): Ds. Y.E. Pors


Thema: Geef ons heden ons dagelijks brood...
Zondag 9 oktober staat in het teken van het Werelddiaconaat. De dienst vindt plaats in Klarenbeek.
Ds. Yvette Pors is op deze zondag de voorganger. De rode lijn in de dienst is het ‘Onze Vader’, met daarbij speciale aandacht voor het gedeelte ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’.
Deze zondag zal de collecte voor ons diaconale project - Oeganda-PLUS - zijn, alhoewel we in de dienst één en ander wel wat breder gaan trekken. 

Zoals wellicht bekend staat het komend kerkelijk jaar in het teken van
‘Aan tafel! - Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding’.
Als voorschot op dat thema heeft de ZWO-commissie een aantal ‘topkoks’ uit haar midden benaderd om soep te koken! Groentesoep, getrokken van een echte schenkel, tomatensoep, kippensoep enz.
De soep zit in bakken van 1 liter, ook is er een kleinere bak met soep te koop.
Opwarmen en klaar! Of invriezen, dat kan natuurlijk ook!

U laat deze actie toch niet in de soep lopen..! Neem dus op 9 oktober wat (extra) geld mee naar de kerk! We horen natuurlijk graag terug of de soep u gesmaakt heeft! Wat zou het mooi zijn als soep verbinding in onze gemeenschap bewerkstelligt!

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Klik hier om deze in te zien.

Collecte
Zondag Werelddiaconaat, daarom staat ons diaconale project vandaag op het collecterooster.
U weet het: we brengen geld bijeen voor een onderwijsproject PLUS een agrarisch project.
Van beide projecten kennen we de mensen in Oeganda zèlf persoonlijk. Daarom is goed te monitoren hoe en waarvoor het collectegeld wordt bestemd.
De tellerstand is de afgelopen maanden flink omhoog geschoten. Namens diaconie en ZWO danken we u hartelijk voor uw trouwe support.
IBAN: NL59 RABO 0365 7804 64 diaconie PGKVW o.v.v. Oeganda

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug