zondag 2 oktober 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Voorst
Voorganger(s): Ds. A.A. Wijlhuizen


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst

 • Orgelspel/pianospel                     
 • Welkom en mededelingen
 • Voorbereidingsgebed                              
 • Aanvangslied: Lied 119a ‘Uw woord omvat mijn leven’  
 • Bemoediging en groet
 • Aansteken kaars(en)
 • (Drempelgebed)
 • Kyriëgebed                        
 • Glorialied: Lied 981: 1,2 en 5 ‘Zolang er mensen zijn op aarde’                                
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Lezing: Lucas 17: 1-6     
 • Lied 329 (2x)      ‘O Heer God’                   
 • Overweging
 • In plaats van lied: instrumentaal
 • Gedicht
 • Collecten           
 • Gebeden                                                         Afgesloten met het Onze Vader
 • Slotlied: 993 ‘Samen op de aarde’                                          
 • Zegenbede          gevolgd door een gezongen Amen

Collecte
Er zijn nieuwe ontwikkelingen te melden. Sam en Rodica Zwagerman, die voor ‘Hart voor Moldavië’ werkten, zijn terug in Nederland. De reden is verdrietig: door de inval van Rusland in Oekraïne ontstond er een situatie waarin het gezin Zwagerman zich niet meer veilig voelde.
‘Hart voor Moldavië’ gaat zich nu op de ontstane situatie in Bethania bezinnen.
Daarom collecteren we deze zondag niet voor Bethania, maar specifiek voor de kinderopvang van Casa Natanael, waar Corinne Anbeek en haar man Tolya bij betrokken zijn. Laatstgenoemden worden echter ouder en zullen het werk niet lang meer kunnen volhouden. Daarom gaan Tony en Lena Imthorn hen helpen. Lena heeft in Moldavië voor lange tijd tienermeiden, die jaren binnen een internaat hebben gewoond, voorbereid op het leven binnen de maatschappij. Tony heeft ervaring in de zorg als begeleider wonen- en dagbesteding voor jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, en als muziektherapeut binnen de ouderenzorg en het speciaal basis- en voortgezet onderwijs.
We bevelen de collectebestemming van vandaag van harte bij u aan.
IBAN: NL43 RABO 0310 0423 21 t.n.v. Hart voor Moldavië o.v.v. Casa Natanael.

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug