zondag 4 september 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Wilp | Intrede- en bevestigingsdienst ds. H.E.J. de Graaf
Voorganger(s): Ds. L.E. Bassa en ds. H.E.J. de Graaf


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze kunt u hier inzien.

Collecte
Het belooft vandaag een feestelijke dienst te worden. Met dankbaarheid verwelkomen we immers weer een eigen predikant.
Vanuit die dankbaarheid willen we daarom graag ons diaconale project Oeganda-PLUS in het zonnetje zetten. Omdat we immers, zo hebben we vorig jaar in onze profielschets geschreven, een gemeente zijn met een groot diaconaal besef die van harte diaconale projecten adopteert. Giften kunnen worden overgemaakt via het bankrekeningnummer van de plaatselijke diaconie.
IBAN: NL 59 RABO 0365 7804 64 o.v.v. Oeganda-PLUS.

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug