zondag 21 augustus 2022 om 10.30 uur

Kerkdienst Klarenbeek | Ker(k)misviering (missionair karakter) in de feesttent
Voorganger(s): Ds. M. van der VeldenGelukkig……we mogen weer!

De werkgroep, bestaande uit een afvaardiging van de Oranjevereniging, de Protestante Gemeente en de R.K. Geloofsgemeenschap, is al weer enkele maanden bezig met de voorbereiding van de oecumenische ker(k)misviering.

Het thema van deze viering is: ‘Niet wij en zij, maar zij aan zij’.

In deze tijd, waarin er zoveel aan de hand is in onze wereld, vinden wij het heel belangrijk om in de viering stil te staan bij het begrip ‘samen’. Niet tegenover elkaar gaan staan, maar zij aan zij. Liefdevol met elkaar omgaan en proberen samen oplossingen te zoeken en te vinden. Begin daarmee in je naaste omgeving, zodat het als een olievlek verder kan gaan in de wereld.

Voorganger is ds. Mar van der Velden (uit de omgeving Arnhem-Nijmegen) in samenwerking met de werkgroep.
De viering zal ondersteund worden door het gelegenheidskoor en het koor Spirit o.l.v. Wil Berends en Diny Scherpenzeel. Iedereen is welkom om mee te komen zingen.
De repetitieavonden zijn op donderdag 11 en 18 augustus om 19.30 uur in de kerk aan de Woudweg en voorafgaand aan de dienst 21 augustus in de tent aan de Broekstraat.

We hopen, dat velen van u komen meezingen.

De ker(k)misviering vindt plaats op zondag 21 augustus om 10.30 uur in de kermistent aan de Broekstraat in Klarenbeek.

De werkgroep ker(k)misviering
Agnes Schiphorst, Gemma de Winkel, Patrick Mascini en Bouk Wagter

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze volgt.

Collecte
Het is een goed gebruik dat de commissie die de jaarlijkse Ker(k)misviering organiseert het collectedoel bepaalt. 

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug