zondag 17 juli 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Voorst
Voorganger(s): Ds. L.E. Bassa


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst

 • AANVANG
 • Orgelspel
 • Welkom en voorbereidingsgebed
 • Aanvangspsalm           Psalm 92 vers 1 en 2
 • Bemoediging en groet
 • Aansteken kaarsen
 • Vervolg Psalm              Psalm 92 vers 7
 • Kyriëgebed          
 • Gloria                           Lied 281 vers 1, 2, 5, 6, 7, 9 en 10.         
 • WOORD
 • Gebed om de Geest
 • Lezing                  Lukas 10 vers 38 - 42
 • Zingen                Lied  992  
 • Verkondiging
 • Zingen                 Lied 119a vers 1, 2 en 4
 • ANTWOORD
 • Aandacht voor inzameling gaven
 • Gedachtenis
 • Voorbeden en dankgebed
 • Mededeling rondom oppas
 • (de jongste kinderen mogen worden opgehaald bij de oppas.)
 • Zingen                 Lied 422
 • Zegen
 
Collecte
In 2022 bestaat SchuldHulpMaatje Apeldoorn 10 jaar. Oftewel: 10 jaar lang hebben de maatjes persoonlijke hulp geboden om per jaar gemiddeld zo’n 150 tot 200 mensen te helpen hun financiën weer op orde te krijgen. Alles wat SchuldHulpMaatje doet, is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken. De getrainde en deskundige vrijwilligers doen er alles aan om te kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Hoewel de achtergrond van de stichting verbonden is met kerkelijke organisaties, wordt bij de hulpverlening geen onderscheid gemaakt op basis van religie. En omdat er alleen met vrijwilligers wordt gewerkt, is er geen beloningsbeleid.
IBAN: NL33 RABO 0173 6317 89

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug