zondag 12 juni 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Klarenbeek | Uitzending O.O.V.
Voorganger(s): Ds. A.A. Wijlhuizen


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst

 • Orgelspel/pianospel                      
 • Welkom en mededelingen en voorbereidingsgebed                           
 • Aanvangslied: lied 8a 1, 2, 3 en 4 Heer onze Heer, hoe heerlijk is…         
 • Bemoediging en groet
 • Aansteken kaars(en)
 • Lied 8a: 5,6
 • (Drempelgebed)
 • Kyriëgebed                
 • Glorialied lied 275: Heer, onze Heer hoe zijt Gij aanwezig                           
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Lezing :Johannes 3: 1-16                                     
 • Lied 304 Zing van de Vader         
 • Overweging
 • Lied 706 Dans mee met Vader, Zoon en Geest                       
 • Collecten                             
 • Gebeden Afgesloten met het Onze Vader. Indien dit aan de orde is, vindt er voorafgaand aan de gebeden een moment van gedenken plaats.
 • Slotlied 704   Dank, dank nu allen God              
 • Zegenbede Gevolgd door een gezongen Amen

Collecte
Het Plaatselijk Diaconaal Werk is u bekend. We hopen ook hiervoor op uw bijdrage, zodat we het plaatselijk werk in stand kunnen houden.
IBAN: NL59 RABO 0365 7804 64 o.v.v. diaconie PG te Klarenbeek, Voorst en Wilp

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug