zondag 22 mei 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Voorst | Afscheid en bevestiging ambtsdragers
Voorganger(s): Ds. L.E. Bassa


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze volgt.

Collecte
Als diaconie hebben we één zondag per maand het diaconale werk ter plaatse op het rooster staan. Want voor bloemengroet en andere vormen van aandacht is ook in onze eigen gemeente natuurlijk geld nodig. Maar: als de situatie in de wereld erom vraagt, laten we zo’n PDW-collecte zondermeer plaats maken voor een bestemming die veel urgenter is. Zoals bijvoorbeeld, vorig jaar, de watersnood in Limburg en de actualiteit van nu: hulp aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.
IBAN: NL59 RABO 0365 7804 64

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug