zondag 22 mei 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Voorst | Afscheid, herbevestiging en voorstellen ambtsdragers
Voorganger(s): Ds. L.E. Bassa


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Dienst van afscheid, herbevestiging en voorstellen
Zondag ‘Rogate’- Wij bidden om vrede, Jezus geeft het ons. Geloof jij het?

Afscheid                      
Henk Ilbrink en Joop Albers (ouderlingen) 
Gerrit Ormel (organist)

Herbevestiging           
Sientje Burgwal (ouderling)
Han Klaasen (ouderling-kerkrentmeester)

Voorstellen                 
Alie van Ommen (pastoraat)

AANVANG
Orgelspel
Welkom en voorbereidingsgebed
Aanvangspsalm  Psalm 66 vers 1 en 7
Aansteken kaarsen
Kyriëgebed         
Gloria                  Lied 654 vers 1 en 6    

DIENST VAN DE BEVESTIGING
AFSCHEID
HERBEVESTIGING
VOORSTELLEN                                        
Zegening en belofte gemeente
Zingen                 Lied 680  vers 1 en 4 
Dankwoord
 
WOORD
Gebed om de Geest
Lezing                  NT     Johannes 14 vers 19 - 29
Zingen                Lied  1010 vers 1 en 4 
Verkondiging
Zingen                 Lied 791 vers 1, 2, 3 en 5

ANTWOORD
Aandacht voor inzameling gaven
Voorbeden en dankgebed
Aandacht voor afscheid Gerrit Ormel
Zingen                 Lied 416  

Collecte
Als diaconie hebben we één zondag per maand het diaconale werk ter plaatse op het rooster staan. Want voor bloemengroet en andere vormen van aandacht is ook in onze eigen gemeente natuurlijk geld nodig. Maar: als de situatie in de wereld erom vraagt, laten we zo’n PDW-collecte zondermeer plaats maken voor een bestemming die veel urgenter is. Zoals bijvoorbeeld, vorig jaar, de watersnood in Limburg en de actualiteit van nu: hulp aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.
IBAN: NL59 RABO 0365 7804 64

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug