zondag 15 mei 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Klarenbeek
Voorganger(s): Ds. L.E. Bassa


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Thema: Heb elkaar lief.
Hoe kun je eigenlijk zien aan ons dat we elkaar liefhebben?
Hebben wij de boodschap van Pasen eigenlijk wel echt begrepen? 

AANVANG
Muziek 
Welkom en voorbereidingsgebed
Zingen                     Lied 212 vers 1, 2 en 3
Bemoediging en groet 
Aansteken van de kaarsen
Gebed om ontferming
Antwoordlied          Psalm 98 vers 1 en 4

RONDOM HET WOORD
Gebed om de Geest  
Schriftlezing             Johannes 13 vers 31-35
Zingen                       Lied 636 vers 1 en 2
Overweging    
Lied                           Lied 793 vers 1 en 2
 
GAVEN EN GEBEDEN
Aandacht voor de gaven 
Gebeden
Slotlied                       Lied 1014 vers 1, 2 en 5

WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen


Collecte
Het dorp De Glind is onlosmakelijk verbonden aan de Rudolphstichting. Al vanaf haar ontstaan zet de Rudolphstichting zich in voor de opvang van kinderen in een gezin en in een dorpsgemeen-
schap. In 1914 begon dominee Rudolph op het platteland met de opvang van voogdijkinderen uit de steden. Zijn werk groeide uit tot de Rudolphstichting en Jeugddorp De Glind.
Anno nu biedt De Glind de combinatie van het gewone dorpsleven met woonopvang in
gezinshuizen; de ‘kracht van het gewone leven’. Kinderen kunnen in deze kleine, hechte
dorpsgemeenschap weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst.
Omdat er zoveel kinderen in De Glind wonen, zijn onderwijs, vrijetijd en (speel)voorzieningen
afgestemd op hun behoeften.
IBAN: NL60 RABO 0150 0022 97

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug