zondag 20 februari 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Klarenbeek | Themadienst met medewerking van het Livinuskoor
Voorganger(s): Drs. L.C. Bulens


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Zang
In de themadienst zullrn 4 leden van het Livinuskoor zingen:
Bernadette Paping, Claudia Velthorst, Bernard Zwiers en Jan Beltman.


Orde van dienst
Deze kunt u hier inzien.

Collecte
Stichting ‘Make-A-Wish Nederland’
Deze stichting zet alles op alles om zo veel mogelijk wensen van jonge mensen te vervullen.
Make-A-Wish vertelt een verhaal en niet zomaar een verhaal. Het is een verhaal van kinderen met een ernstige, soms levensbedreigende ziekte. De stichting haalt met veel betrokkenen, zoals vrijwilligers, ouders, ziekenhuizen en business partners, alles uit de kast om het onmogelijke onvergetelijk te maken: Een wens in vervulling te laten gaan, zodat de kinderen én de mensen eromheen weer nieuwe krachten krijgen om sterker de toekomst in te gaan.
Wensen waarvan of waarover deze zeer ernstig zieke kinderen dromen.
Laten wij met een gift de collecte van vandaag een boost geven om hun dromen in vervulling te mogen en kunnen laten gaan. Wat ook kan is uw gift overmaken op het rekeningnummer van de diaconie (NL59RABO 0365 7804 64, t.n.v. Diaconie Prot. Gem. te Klarenbeek, Voorst en Wilp, o.v.v. Make-A-Wish). De diaconie heeft namelijk toegezegd de opbrengst van deze collecte, en dus ook de bankgiften, te zullen gaan verdubbelen. Een prachtig gebaar!
Meer informatie over Make-A-Wish vindt u op makeawishnederland.org
Hartelijk dank!


Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug