zondag 6 februari 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Voorst
Voorganger(s): Pastor J. Aantjes


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Zang
Dinie Scherpenzeel, Coranda van der Lit en Peter Pelgrum

Orde van dienst
Klik hier voor de orde van dienst.

Collecte
Deze zondag staat ons diaconale project weer op het collecterooster. Het is immers zondag Werelddiaconaat… een zondag die bij uitstek geschikt is om de naasten die wat verder weg wonen in de wereld te steunen.
Oeganda wordt wel de parel van Afrika genoemd.
Het land heeft geleden onder een zwaar regime; aids heeft een hele generatie weggerukt en er is een gebrek aan middelen en kennis.
Maar tegelijkertijd is Oeganda een land met veel potentie. De mensen zijn erg vriendelijk en pakken ook zelf dingen op. Tijd die in Oeganda wordt gestoken is dus nooit verloren tijd. Energie die in Oeganda wordt gestopt is nooit verloren energie. Binnen één generatie kan er een groot verschil worden gemaakt. Met ons Oeganda-PLUS-project hopen wij daaraan een wezenlijke bijdrage te leveren.
Giften kunnen worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van onze diaconie.
IBAN: NL59 RABO 0365 7804 64 o.v.v. Oeganda

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!

terug