zondag 23 januari 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Klarenbeek
Voorganger(s): Ds. L.E. Bassa


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Zang
Joke van Reen, Gerrit Burgwal en Marien Ruijsch

Orde van dienst
Deze volgt.

Collecte
Stichting WHOE prijkt ook dit jaar op ons collecterooster.
WHOE staat voor: Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa.
De stichting heeft als doel om goederen die in Nederland (deels) zijn afgeschreven, maar die nog prima een ronde mee kunnen, een tweede leven te geven om de armlastige medemensen in Oost- Europa (voornamelijk Oekraïne, Roemenië en Hongarije) een beter leven te geven.
Dat gebeurt door een groep vrijwilligers, die zich het lot van kinderen en ouderen in Oost-Europa aantrekt. Eén van de belangrijkste pluspunten van de werkgroep is, dat zij zèlf de goederen naar de betreffende kinderen, scholen of dorpen brengt en zèlf controleert of de spullen goed zijn aangekomen. Zo weet de werkgroep dat de goederen, die hen door verschillende mensen in goed vertrouwen zijn aangeboden, op de juiste plaats terecht komen.
Het gehele jaar door worden er goederen ingezameld, gesorteerd, eventueel gewassen en hersteld en verpakt voor transport.
www.whoe.nl IBAN: NL53 ABNA 0432 4550 94 t.n.v. stichting WHOE

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 
 

terug