zondag 16 januari 2022 om 10.00 uur

Oecumenische dienst vanuit Klarenbeek
Voorganger(s): Ds. L.M. van Prooyen Schuurman


Samen met ds. Lidy van Prooyen Schuurman wordt een oecumenische dienst voorbereid.
Oecumenische viering t.g.v. de week van gebed voor de eenheid van de kerken
De orde van dienst, het thema, de gebeden en de lezingen zijn ditmaal voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten.

De dienst komt door technische problemen niet vanuit Wilp, maar vanuit Klarenbeek.

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Zang
Agnes Vriezekolk, Frans Ganzevles en Aart Groothuis

Orde van dienst

 • Om te beginnen
  • Welkom en mededelingen 
  • Oproep tot aanbidding 
  • Openingslied: Komt ons in diepe nacht ter ore (GvL 486 / NLB 489)
  • Lofprijzing en schuldbelijdenis 
  • Lied: Tui amoris ignem (Veni Sancte spiritus, Taizé – NLB 681)

  Het Woord gaat open
  • Lezing: Jesaja 9,1-6   
  • Lied: Kind ons geboren  (GvL 627 / NLB 491)
  • Lezing: Efeziërs 5,8-14  
  • Muziek: Lied van het licht  - St. Ephrem
  • Evangelie: Matteüs 2,1-12 
  • Acclamatie NLB 339a U komt de lof toe
  • Overweging   
  • Moment van stilte
  • Lied: Uit uw hemel zonder grenzen (GvL 530 / NLB 527)
  • Geloofsbelijdenis van Nicea

  Gaven en gebeden
  • Aandacht voor collecte 
  • Dankgebed, voorbeden 
      telkens beantwoord met gesproken ‘Heer, hoor ons gebed’ 
  • stil gebed, Onze Vader  (NBV21)
  Onze Vader in de hemel,
  laat uw naam geheiligd worden,
  laat uw koninkrijk komen,
  laat uw wil gedaan worden
  op aarde zoals in de hemel.
  Geef ons vandaag het brood
  dat wij nodig hebben.
  Vergeef ons onze schulden,
  zoals ook wij vergeven
  wie ons iets schuldig is.
  En breng ons niet in beproeving,
  maar red ons van het kwaad.
  Want aan U behoort het koningschap,
  de macht en de majesteit,
  in eeuwigheid. Amen.

  Gezegend op weg

  Slotlied: Een ster ging op uit Israel  (GvL 601 / NLB 496)
  Vredeswens 
  Zegen         
Collecte - Oecumenische Omroep Voorst
De lokale oecumene is nog springlevend. Al zijn er soms minder mensen beschikbaar, de intenties blijven bestaan. Omdat we elkaar niet uit het oog willen verliezen. Daarom zoeken we elkaar op en vieren we over kerkmuren heen. We vieren de eenheid die we vinden in het gebed.
En, we vieren op deze dag mee met christenen wereldwijd.

Naast de mogelijkheid van beelduitzending blijft de uitzending via Oecumenische Omroep Voorst ook zeer gewaardeerd en goed beluisterd. Mede omdat er, aansluitend aan de kerkdienst, een verzoekplatenprogramma de ether in gaat.
Daarom is er jaarlijks een collecte voor die Oecumenische Omroep Voorst. En hoe passend is het om die in een oecumenische viering te laten plaatsvinden.
www.rtvvoorst.nl/oov IBAN: NL60 RABO 0362 8195 21

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 
 

terug