zondag 19 december 2021 om 10.00 uur

Kerkdienst Voorst | 4e Advent
Voorganger(s): Ds. L.E. Bassa

Het kinderkerstfeest is vervallen. Om 11:00 uur zendt de EO op NPO 2 een kliederkerkviering uit aan de hand van het kliederkerkprogramma 'Op reis met Maria'.  Kinderen krijgen voorafgaand aan deze zondag een tasje met inhoud, met daarin ook een boekje met het thema van de kliederkerkviering. 

Na 9 maanden lockdown eindelijk weer mogen praten... Zacharias maakt het mee en zet het meteen op een zingen. Een beetje zoals Maria, maar dan anders. En wij? Wij gaan misschien juist weer een lockdown in. Om moedeloos van te worden. Of ....   


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Zang
Dinie Scherpenzeel, Anne Wijngaard, Aart Groothuis

Orde van dienst
 • AANVANG
 • Welkom en voorbereidingsgebed
 • Aanvangslied              Psalm 80 vers 1 en 3      
 • Bemoediging en groet
 • Ontsteken adventskaarsen   
  • Stapelgedicht
 • Kyriëgebed                            
  • Afgewisseld met           Lied 458
 • SCHRIFT
 • Gebed om de Geest   
 • Lezing                          Lukas 1 vers 57-80
 • Antwoordlied             Lied 462  1,2,3 en 4
 • Verkondiging
 • Antwoordlied              Lied 158 a
 • GAVEN en GEBED
 • Gaven         
  • Er is aandacht voor de collectedoelen. De collecte zelf vindt plaats bij de uitgang.  
 • Voorbeden en Dankgebed
  (Slotlied en amen worden wel gezamenlijk gezongen)
 • Slotlied                        Lied 440 vers 1 en 2
 • WEGZENDING EN ZEGEN
 • Zegen       
  De zegen wordt beantwoord met een gezongen ‘Amen’.


Collecte - Oeganda-PLUS
Ons diaconale project Oeganda-PLUS zal u bekend in de oren klinken, want het werd onlangs gelanceerd. En de tellerstand, die momenteel op € 390,00 staat, klimt na de collecte vandaag misschien wel naar € 500,00.
We bevelen deze collecte van harte bij u aan.
IBAN: NL59 RABO 0365 7804 64 o.v.v. Oeganda

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug