zondag 28 november 2021 om 10.00 uur

Kerkdienst Wilp | Uitzending O.O.V. | 1e Advent
Voorganger: Ds. C.M. Baas


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst

 • Orgelspel/pianospel                      
 • Welkom en mededelingen
 • en voorbereidingsgebed                           
 • Aanvangslied Lied 25A, Mijn ogen zijn gevestigd  
 • Bemoediging en groet
 • Aansteken eerste adventskaars en voordragen bijbehorende tekst
 • Kyriëgebed                
 • Lied 441: 1  Hoe zal ik U ontvangen                             
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Lezing: Lucas 1: 5-25
 • We luisteren naar lied 158B
 • Overweging
 • We luisteren naar lied 462
 • Collecten
 • Moment van gedenken, lied 961 gespeeld door organist, gelezen door voorganger
 • Gebeden, Afgesloten met het Onze Vader
 • Slotlied 442
 • Zegenbede 

Collecte
In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen. Kerken geven kinderen een toekomst! Kerk in Actie heeft Moldavië deze zondag op het collecterooster staan. Vanuit onze Protestantse gemeente te Klarenbeek, Voorst en Wilp hebben we ervoor gekozen het geld aan Stichting Hart voor Moldavië te geven. Omdat we vanuit de bezoeken die we aan Moldavië brachten warme banden met Sam Zwagerman van deze stichting onderhouden.
www.hartvoormoldavie.nl
IBAN NL43 RABO 0310 0423 21

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug