zondag 7 november 2021 om 10.00 uur

Kerkdienst Klarenbeek | Dankdag voor gewas en arbeid | Uitzending O.O.V.
Voorganger(s): Ds. L.E. Bassa


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst

 • Welkom en voorbereidingsgebed
 • Zingen  Lied 218
 • Bemoediging en groet       
 • Aansteken van de kaarsen
 • Gebed om ontferming
 • Glorialied Lied 704 vers 1 en 3
 • RONDOM HET WOORD
  Gebed om de Geest
 • Schriftlezing               
  Leviticus 23 vers 22
  Ruth 2 vers 1 - 10
 • Zingen  Lied 716
  - Zaaien, maaien, oogsten
 • Lezen Marcus 4 vers 26 - 34
 • Zingen Lied 181
  - Een heel klein zaadje waait weg op de wind
 • Overweging      
 • Antwoordlied  Lied 716
 • GAVEN EN GEBEDEN
  Aandacht voor de gaven
 • Gebeden
 • Slotlied  Lied  425
 • Zegen

Collecte
Op de zondag dat wij stil staan bij Dankdag, hebben wij traditiegetrouw onze diaconale collecte voor de Voedselbanken in de regio bestemd.
Andere jaren vroegen we u dan ook om houdbare producten mee te nemen, om die enkele dagen later af te leveren bij de Voedselbanken. Zo immers wordt onze dank, die zich vertaalt in delen, heel concreet. Vanwege corona laten we dat dit jaar achterwege. Wellicht is dat een aanbeveling om iets meer in de collectezak te doen of per bank over te maken.
IBAN NL 59 RABO 0365 7804 64 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Klarenbeek, Voorst en Wilp, o.v.v. Voedselbanken.

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!

terug