zondag 31 oktober 2021 om 10.00 uur

Kerkdienst Wilp | Gospelkoor Vocation; Thema: Kom, zie


Reikhalzend zien we uit naar het programma ‘Kom, zie’ van het Gospelkoor Vocation! Het koor uit Apeldoorn, onder leiding van dirigent Ton Schimmel, komt met zo’n 20 leden op zondag 31 oktober a.s. naar de kerk van Wilp.
Vocation betekent ‘roeping’: het koor voelt zich geroepen om zingend het evangelie te brengen aan iedereen die het maar horen wil!
De themadienst ‘Kom, zie’ gaat over ontmoetingen met Jezus. En ja, ook nu kun je Jezus ontmoeten, ook op onverwachte momenten. Soms heb je het zelf niet eens in de gaten. Spreken we dan over ‘toeval’ of ‘iets wat je toevalt’?
In ons leven dragen we allemaal een rugzak mee, gevuld met vreugdevolle herinneringen, maar ook met verdriet. Hoe passen je geloof en je geloofservaringen hierbij?
Kom, zie – kom het zien, beleven en meemaken op zondag 31 oktober om 10.00 uur in de kerk van Wilp!
Van harte welkom!

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Collecte
Het feit dat de diaconie collectes kan verdubbelen (zoals de collecte voor Zuid-Limburg, bijvoorbeeld) wordt mede mogelijk gemaakt door u.
Omdat u trouw geeft, ook voor het plaatselijke diaconale werk, is er een evenwicht tussen baten en lasten en kunnen we een extra steentje bijdragen. Heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid
IBAN NL59 RABO 0365 7804 64 t.n.v. PDW

Collecteren wanneer u online een kerkdienst volgt
Ook als u online een kerkdienst volgt, is het mogelijk om bij te dragen aan een collecte. Daarom blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.

De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug