zondag 26 september 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Drs. L.C. Bulens
Kerkdienst Wilp | Themadienst | Op een later tijdstip via kerkdienst gemist beschikbaar


Op dit moment kunt u de expositie ‘Underview’ (werken over de onderwaterwereld met een blik naar boven gericht) in de kerk van Wilp bezichtigen. Een expositie van olieverfschilderijen van Margot Olde Loohuis uit Deventer. ‘Hoe mooi om daar iets mee te doen voor de themadienst op zondag 26 september a.s.’ vond de voorbereidingscommissie van de Protestantse Gemeente te Klarenbeek, Voorst en Wilp. Dus werd er contact gelegd met deze kunstenares om enkele van haar schilderijen centraal te stellen in deze dienst. En dat is gelukt!
Het thema van de dienst is ‘Mensen die nooit onder water kijken, missen de halve planeet’. Margot brengt dat tot uiting in haar prachtige schilderijen vol stilte, schoonheid en telkens de blik gericht naar het licht. Ja, dat maakt het ongrijpbaar en mysterieus. Hoe zit dat met ons geloof? Ervaren wij ons geloof niet in stilte, de schoonheid van veel om ons heen? Ongrijpbaar is dat soms, mysterieus zelfs.

Water speelt in de Bijbel ook een belangrijke rol. In veel bijbelboeken wordt over dat water geschreven en verteld. Soms is het dreigend, soms heelmakend, soms komt het van boven, soms zak je er zomaar doorheen naar beneden. Maar hoe dan ook speelt het licht in veel van die ‘water-verhalen’ telkens weer een rol. Drs. Kees Bulens uit Apeldoorn probeert een verbinding te zoeken tussen de schilderijen, geloof en het water in de Bijbel.


Kerkdienst gemist
De kerkdienst is op een later tijdstip via kerkdienst gemist beschikbaar.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Aanmelden voor de dienst
U kunt zich aanmelden voor de dienst door op deze link te klikken.
Aanmelden voor de kerkdienst uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de betreffende kerkdienst.

Orde van dienst
Klik hier om deze in te zien.

Collecte  ‘Stichting Water for Life’
De diaconale collecte is vandaag bestemd voor Stichting Water for Life. Stichting Water for Life is in 2004 opgericht vanuit het besef dat de Nederlandse kraanwatergebruikers écht een verschil kunnen maken voor iedereen wereldwijd zonder toegang tot goed drinkwater, sanitatie en hygiëne. Daarom zetten de Nederlandse waterbedrijven zich in. Enerzijds om bewustwording te creëren bij haar klanten en samen fondsen te werven, anderzijds om deze fondsen op een duurzame manier te investeren in het realiseren van duurzame toegang tot dat drinkwater en die sanitaire voorzieningen.

Help mee en maak drinkwater en een toilet vanzelfsprekend voor iedereen! 

Meer weten over deze stichting? Ga naar www.waterforlife.nl
Mocht u een extra gift willen overmaken dan kan dat naar het
banknummer van de diaconie: NL59RABO0365780464
o.v.v. Stichting Water for Life.


Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!

terug