zondag 8 augustus 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. J.J. Kappers
Kerkdienst Klarenbeek | Uitzending O.O.V.

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Aanmelden voor de dienst
U kunt zich aanmelden voor de dienst door op deze link te klikken.
Aanmelden voor de kerkdienst uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de betreffende kerkdienst.

Zang
Henk Ilbrink, Peter Pelgrum, Anne Wijngaard òf Mariska Hendriks

Orde van dienst

 • Orgelspel/pianospel  
 • Welkom en mededelingen
 • en voorbereidingsgebed                           
 • Aanvangslied 84: 1 en 6  
 • Bemoediging en groet
 • Aansteken kaars(en)
 • Kyriëgebed                
 • Glorialied       704               
 • Gebed om de opening van het Woord
 • 1e lezing Marcus 6: 1-6a  
 • Lied 313: 1, 3 en 5
 • 2e lezing 2 Korintiërs 12: 1-10
 • Lied 755
 • Overweging
 • lied 974.
 • Collecten                             
 • Gebeden                                          
 • Slotlied 612                         
 • Zegenbede                                      
Collecte
Hulp aan slachtoffers watersnoodramp in Limburg. Klik hier voor meer informatie


Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug