zondag 1 augustus 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. L.E. Bassa
Kerkdienst Voorst

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Aanmelden voor de dienst
U kunt zich aanmelden voor de dienst door op deze link te klikken.
Aanmelden voor de kerkdienst uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de betreffende kerkdienst.

Zang
Joke Riefel, Gerrit Burgwal en Aart Groothuis, organist: Wim Riefel

Orde van dienst

 • AANVANG
  • Welkom en voorbereidingsgebed
  • Zingen         Lied 210 vers 1 en 2
  • Bemoediging en groet
  • Aansteken van de kaarsen
  • Gebed om ontferming
  • Glorialied    Lied 146c vers 1, 4 en 7
 • RONDOM HET WOORD
  • Gebed bij de opening van de Bijbel           
  • Schriftlezing      Marcus 7 vers 1 – 23
  • Zingen               Lied 975 vers 1 en 4
  • Overweging
  • Orgelspel
  • Antwoordlied    Lied 912 vers 1, 2, 3 en 5     
 • GAVEN EN GEBEDEN
  • Aandacht voor de gaven
  • Gebeden
  • Slotlied  Lied 834        
  • Zegen


Collecte
Afgelopen 40dagentijd hebben we de Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerk Gemeente Voorst extra aandacht gegeven door de ontvangen bedragen met een factor 3 te vermenigvuldigen.
Deze zondag staat genoemde stichting regulier op het collecteschema.
IBAN: NL53 RABO 0362 8028 66

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug