Zondag 4 jul 2021  om 10.00 uur
Voorganger: De heer E. Fokkema
Kerkdienst Wilp


Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Aanmelden voor de dienst
U kunt zich aanmelden voor de dienst door op deze link te klikken.
Aanmelden voor de kerkdienst uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de betreffende kerkdienst.

Zang
Deze volgt.

Orde van dienst
Deze volgt.

Collecte
Ook deze collectebestemming prijkt met regelmaat op ons rooster.
Omdat we het als diaconie belangrijk vinden dat kinderen (4 – 18 jaar) van minder draagkrachtige gezinnen mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes.
Genoemde stichting bekostigt namelijk een aantal sociale activiteiten voor die kinderen.
www.leergeld.nl/apeldoornvoorst  
IBAN NL72 RABO 0116 2527 74

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug