Zondag 27 jun 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. L.E. Bassa en Agnes Schiphorst
Kerkdienst Klarenbeek | Oecumenische dienst


Hoewel een ontmoeting met onze vrienden uit Seehausen er ook dit jaar niet in zit, is er wel een oecumenische viering. In de protestantse kerk van Klarenbeek. We zijn blij dat we deze viering samen kunnen beleven. 
De viering wordt verzorgd door ds. Marrit Bassa en Agnes Schiphorst.
We gaan het hebben over het thema ‘aanraking’. In corona-tijd zijn veel aanrakingen en omhelzingen niet meer mogelijk. Toch is het goed om elkaar te omhelzen. Al is het op afstand, of digitaal. Ook dat is oecumene, elkaar de hand reiken om samen op te trekken! Geef je op voor deze viering of kijk en luister met ons mee via kerkdienstgemist.nl.

Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Aanmelden voor de dienst
U kunt zich aanmelden voor de dienst door op deze link te klikken.
Aanmelden voor de kerkdienst uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de betreffende kerkdienst.

Zang
Joke Geltink, Gerrit Burgwal en Frans Ganzevles

Orde van dienst
Deze volgt.

Collecte
Ook deze collecte wordt van harte aanbevolen. Want vanuit de diaconie ondersteunen we graag het inzamelen, opknappen en versturen van gebruikt gereedschap naar tal van projecten in ontwikkelingslanden.
IBAN NL21 RABO 0366 2731 32

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug