Zondag 20 jun 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. A. van der Hart
Kerkdienst Voorst


Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Aanmelden voor de dienst
U kunt zich aanmelden voor de dienst door op deze link te klikken.
Aanmelden voor de kerkdienst uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de betreffende kerkdienst.

Zang
Joke Riefel, Agnes Vriezekolk en Henk Ilbrink

Orde van dienst

 • Welkom, mededelingen en voorbereidingsgebed 
 • Aanvangslied:        Psalm 107: 1, 19 en 20
 • Bemoediging en groet
 • Aansteken kaars(en)
 • Kyriegebed
 • Glorialied :               864: 1, 4 en 5
 • Gebed om de opening van het Woord           
 • Lezing:                      Jona 3:1 – 4:11
 • Lied:                          GvL 619: 1, 8, 10, 12, 13 ‘Hoort hoe God met mensen omgaat’
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij zijn belofte houdt,
die de mens  van den beginne
adem geeft en gaande houdt.

8.                                Hoort hoe God met mensen omgaat
                                    hoe Hij Jona moed insprak
                                    die de mensen moest bekeren
                                    tot vertrouwen in de naam.

10.                              Hoort hoe God met mensen omgaat
                                    hoe Hij van zich spreken laat
                                    die bij monde van profeten
                                    met ons is in woord en daad.

12.                              Hoort hoe God met mensen omgaat
                                    hoe  Hij ons een dienaar zond
                                    die met liefde als zijn wapen
                                    ons voorgoed aan zich verbond.

13.                              Hoort hoe God met mensen omgaat
                                    hoe wij Hem ter harte gaan
                                    die ook hier tot ons zal spreken
                                    als wij vragen naar zijn Naam.
 • Overweging                        
 • Lied:                          1010: 1, 2 en 4       
 • Collecten
 • Gebeden
 • Afgesloten met het Onze Vader
 • Slotlied:                    422
 • Zegenbede
Collecte
Vandaag is het Vaderdag. Maar ook Wereldvluchtelingendag. Een dag om samen stil te staan bij het lot van mensen die wereldwijd op de vlucht zijn.
Als diaconie hebben we oog voor de nood in de wereld en maken we met regelmaat substantiële bedragen over voor de opvang van vluchtelingen.
Daartoe stelt u ons in staat, omdat u trouw bent in uw giften richting diaconie.
Vandaag is de collecte bestemd voor het Plaatselijk Diaconaal Werk, omdat de diaconale betrokkenheid in eigen dorpen (bijvoorbeeld via de bloemengroet) ook onze aandacht mag hebben.
IBAN NL59 RABO 0365 7804 64 t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente te Klarenbeek, Voorst en Wilp.

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug