Zondag 13 jun 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. L.E. Bassa
Kerkdienst Voorst


Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst

 • Welkom en aanvangsgebed                 (door de ouderling van dienst)
 • Aanvangslied              Psalm 27 vers 1 en 7                                                  
 • Bemoediging en drempelgebed
 • Licht ontsteken
 • Kyriëgebed   
 • Gloria                          Lied 305    
 • Gebed van de zondag  / om de Geest  
 • Lezing                          Johannes 4 vers 5 – 26
 • Zingen                         Lied 362                                
 • Verkondiging 
 • Lied                            Lied 605               
 • Inzameling gaven                           
 • Ouderling van dienst geeft toelichting bij collectedoel.
 • Gebeden  
 • Slotlied                        Lied 977 vers 1 en 5
 • Wegzending  &  Zegen     
 • Orgelspel

Collecte
Vandaag stond een Avondmaalsdienst gepland met de collecte voor Stichting Schuldhulpmaatje Apeldoorn. De viering van het Heilig Avondmaal wordt nog een keer doorgeschoven: naar zondag 5 september; de collectebestemming laten we graag staan.
Met een hartelijke aanbeveling om zo mogelijk ook zelf een donatie te doen.
IBAN NL33 RABO 0173 6317 89

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!

terug