Zondag 30 mei 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. C.W. Smit
Kerkdienst Voorst | O.O.V.-uitzending


Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze volgt.

Collecte
Vandaag wordt er gecollecteerd voor het diaconale werk ter plaatse. Met name de zondagse bloemengroet, naast Kerst- en Pinkstergroet worden hiervan betaald. Maar er zijn ook andere ‘lasten’ zoals het diaconaal quotum dat we jaarlijks aan de landelijke kerk verschuldigd zijn.
IBAN: NL59 RABO 0365 7804 64

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug