Zondag 23 mei 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. L.E. Bassa
Kerkdienst Wilp | Pinksteren


Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze volgt.

Collecte
Pinksteren is het feest van de Geest. Daarom wordt gecollecteerd voor een project dat Bijbellezen stimuleert.
Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen èn ouders om dit juist wel te doen. Samen lezen ze een Bijbelboek en de kinderen maken een opdracht. Tijdens een groot bijbelfeest in de kerk worden prijzen uitgereikt. Kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie Bijbellezen!

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug