Zondag 16 mei 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Y.E. Pors
Kerkdienst Klarenbeek


Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst
Deze volgt.

Collecte
VisiteClowns zijn gespecialiseerd in het spelen voor mensen met dementie. Op uitnodiging van een verpleeghuis of familie gaan zij bij hen op visite. Met verbeeldingskracht creëren ze momenten van plezier, ontspanning en ontroering. Zo geven ze bijzondere aandacht en waardevolle geluksmomenten aan mensen met dementie.
Op www.visiteclowns.nl ziet u visiteclowns in actie. Ziet u hoe ze op bezoek gaan, ook in coronatijd.
IBAN: NL28 INGB 0004 8610 59 t.n.v. Stichting VisiteClowns te Wageningen.

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug