donderdag 13 mei 2021 om 9.30 uur

Kerkdienst Voorst | Hemelvaart
Voorganger(s): Ds. L.E. Bassa

De kerken van Hall, Klarenbeek, Voorst en Wilp vieren al jaren Hemelvaart gezamenlijk. Dit jaar is er een online dienst (nog zonder bezoekers) in de kerk van Voorst. Aanvang: 9.30 uur. Voorganger is ds. Marrit Bassa. .

Fietstocht
Naast deze dienst willen de gezamenlijke kerken de boodschap van Hemelvaart ter harte nemen. Niet naar boven blijven staren, maar juist vol enthousiasme de fiets pakken en de wereld in gaan!

Er is een tocht met een paar leuke opdrachten uitgezet, die gefietst kan worden vanaf Hemelvaartsdag tot en met Tweede Pinksterdag.

De route voert van kerk naar kerk en is zo gekozen dat er veel te genieten valt van onze prachtige omgeving! Vanaf woensdag 12 mei is de route hier te downloaden.
Klik hier voor de fietstocht

Ook is er vanaf dan een papieren exemplaar af te halen op één van de volgende adressen:
Jolanda Aantjes, Dorpsstraat 46 te Hall,
Tonnie en Ans Kleverwal, De Til 18 in Klarenbeek,
Lolke en Herma van Mulligen, Enkweg 42 te Voorst en
Joke Geltink, Hofstraat 27 in Wilp.

Autotocht
Voor een ieder die wat minder goed ter been is, is er ook een autoroute beschikbaar. Doe mee! Pak de fiets of de auto en ga er op uit!  klik hier voor de autotocht
Ieder die dat wil kan meedoen, ook als je uit een ander dorp komt. De kerken van Hall, Klarenbeek, Voorst en Wilp wensen iedereen veel plezier!

Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl.
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst

 • Welkom
 • Stilte
 • Lofprijzing
  v:      Gezegend zijt Gij, God
           koning der wereld
           die de morgen ontbood
           en het licht hebt geroepen,
  a:      zegen ook ons met uw licht. Amen.
 • Lied                  Lied 215 vers 1, 3, 4, 5, 7
 • Kaarsen ontstoken   
 • Psalmgebed    Psalm 47
 • Lezing              Lukas 24 vers 49 – 53 
 • Overweging
 • Lofzang            Lied 158b 
 • Gebeden
 • Slotlied             Lied 666
 • Zegenbede
          v       De Heer schenke ons zijn zegen,
                   Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwige leven,
          a       amen.
 • Op de fiets!

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug