Zondag 18 apr 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. L.E. Bassa
Kerkdienst Wilp

Vandaag de 2e zondag na Pasen: 'Misericordia Domini' - de goedheid van God. De een legt zijn arm om de schouder van de ander. Zo ziet goedheid eruit. Zondag staan we stil bij Petrus. Na zijn verraad (weet je nog, die kraaiende haan?) slaat Jezus zijn arm om zijn schouder. Als dat geen goedheid is?!!

Ook nemen we in deze dienst afscheid van Wilma Steenbeek. 

Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Kerkdienst gemist
De kerkdienst is te bekijken via Kerkdienstgemist.nl
Via deze link kunt u de kerkdienst bekijken.

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Welkom en aanvangsgebed         
 • Aanvangslied | Psalm 33 vers 1 en 8
 • Bemoediging en drempelgebed
 • Licht ontsteken
 • Kyriëgebed (gezongen) | Lied 852
 • Gloria (gesproken)
 • Gebed om de Geest
 • Lezing | Johannes 21 vers 1 – 19
 • Zingen | Psalm 23c  
 • Verkondiging 
 • Lied | 362 vers 1 en 3
 • Afscheid Wilma Steenbeek
 • Lied | 362 vers 2
 • Inzameling gaven
 • Gebeden  
 • Slotlied |  Lied 637  

Collecte
Deze zondag staat Stichting ZOA op het collecterooster.
Stichting ZOA heeft het contactadres in Apeldoorn en pastor Wilma Steenbeek was voor deze organisatie werkzaam. Maar sowieso hadden we vanuit de voormalige Streekgemeente ZOA jaarlijks altijd al op ons collecterooster staan.
ZOA is er voor onze naasten in nood die lijden in deze gebroken wereld.
Mensen die alles kwijt zijn geraakt door een oorlog of een ramp.
Met het geld dat ZOA o.a. vanuit kerkcollectes ontvangt, kan men in noodsituaties snel te hulp schieten. En de slachtoffers ook daarna trouw blijven, door te helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Net zo lang totdat men zichzelf weer kan redden.
Van Noodhulp naar wederopbouw… heeft ZOA dan ook heel passend in zijn logo staan!
IBAN: NL02 RABO 0387 5120 12   www.zoa.nl

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug