Donderdag 1 apr 2021  om 19.30 uur
Voorganger: Ds. L.E. Bassa
Kerkdienst Voorst | Witte Donderdag/Heilig Avondmaal de instelling van het HA wordt herdacht


Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Orde van dienst
klik hier voor de orde van dienst

Collecte
Avondmaalsproject: Stichting Schuldhulpmaatje
Als diaconie kiezen we bewust voor een diaconaal project met een looptijd van een jaar of drie… èn we kiezen jaarlijks ook een Avondmaalsproject.
Dit jaar is dat: Interkerkelijke Stichting Schuldhulpmaatje Apeldoorn. Steeds meer mensen krijgen namelijk te maken met financiële problemen, o.a. als gevolg van de corona-crisis.
Diezelfde corona-crisis zorgt er echter voor dat we tot op heden nog geen Avondmaal hebben kunnen/durven vieren. En dus ook geen collectegeld hebben ontvangen.
Daarom heeft de diaconie besloten vanuit eigen middelen € 500,00 naar de Interkerkelijke Stichting Schuldhulpmaatje Apeldoorn over te maken.
Met een hartelijke uitnodiging richting u allen om zo mogelijk ook een donatie te doen.
IBAN NL33 RABO 0173 6317 89

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug