zondag 14 maart 2021 om 10.00 uur

Kerkdienst Klarenbeek | 4e zondag 40-dagen tijd | Biddag voor gewas en arbeid
Voorganger(s): Ds. L.E. Bassa


Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Zingen is dubbel bidden
In de komende tijd willen we graag gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn. Met de uitspraak ‘zingen is dubbel bidden’ in ons achterhoofd, willen we zondag 14 maart Biddag vieren. We gaan bidden, door veel te zingen! En daar hebben we u en jullie hulp bij nodig. De dienst wordt samengesteld uit de liederen die u of jij graag wilt horen. Kortom, geef een favoriet lied door uit het liedboek of uit de lijst hieronder. Dit is maar een korte lijst, er zijn veel meer liederen te bedenken. Doe dat gerust, we vinden ze vast ergens, of geef de cd-titel door aan de voorganger! 

Wat?
Een viering met favoriete liederen


Hoe?
Geef een lied door via mail -
predikant@pgkvw.nl, app – 06‑53 47 93 94 (bellen mag ook) of facebook - reageer onder het bericht.

Wanneer?
Zondag 14 maart


Waar?
Vanuit Klarenbeek, te beluisteren op kerkomroep.nl


Thema
Biddag - ‘Wie goed zingt, bidt dubbel.’


- Voetstappen in het zand
- Groot is uw trouw o Heer
- Nader mijn God bij U
- Als een hert dat verlangt naar water
- Ik wandel in het licht met Jezus
- Ik wil zingen van mijn Heiland
- De Heer is mijn herder
- Er is een God die hoort
- Ik zal er zijn
- Heerlijk is uw Naam
- Welk een vriend is onze Jezus
- Heer ik hoor van rijke zegen

Orde van dienst
Deze kunt u hier bekijken

Collecte
Vanwege corona geen deeldoosjes dit jaar. Toch willen we als diaconie de 40dagentijd markeren en iets bijzonders betekenen voor onze medemens.
We hebben het daarvoor dicht bij huis gezocht.
Op zondag 28 februari en zondag 14 maart collecteren we voor Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerk Gemeente Voorst. Voorzitter pastor Hein de Jong heeft daartoe een bewogen oproep gedaan. Het geld dat hiervoor wordt ontvangen, wordt door de diaconie met een factor 3 vermenigvuldigd.
Daarom uw gift niet rechtstreeks naar genoemd Noodfonds overmaken, maar bij voorkeur via de diaconie laten lopen, zodat vermenigvuldiging gerealiseerd kan worden.
IBAN: rekeningnummer diaconie, NL 44 RABO 0366 2062 73, o.v.v. Vluchtelingenwerk.

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!

terug