Afbeelding Sieger Koder
Zondag 28 feb 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Pastor W. Steenbeek
Kerkdienst Wilp | 2e zondag 40-dagentijd | O.O.V.-uitzending

Gods vraag aan ons
Vaak zijn we zo gewend om God met onze vragen te bestormen. Terwijl God ook vaak vragen stelt aan de mens.  Maar zelden denken we daar over na. Deze zondag staat het verhaal in van de profeet Elia op de berg Horeb centraal (1 Koningen 19: 1-18). Daar op de berg van God wordt Elia een vraag gesteld. Elia, waarom ben je hier?
Soms is het goed om je af te vragen hoe en waarom je ergens bent beland in je leven. Het kan je helpen ontdekken hoe je weg te vervolgen.

Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.en de Oecumenische Omroep Voorst (https://rtvvoorst.nl/oov/)
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Orde van dienst
Deze kunt u hier inzien

Collecte
Vanwege corona geen deeldoosjes dit jaar. Toch willen we als diaconie de 40dagentijd markeren en iets bijzonders betekenen voor onze medemens.
We hebben het daarvoor dicht bij huis gezocht.
Op zondag 28 februari en zondag 14 maart collecteren we voor Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerk Gemeente Voorst. Voorzitter pastor Hein de Jong heeft daartoe een bewogen oproep gedaan.
"De stichting heeft als doel om aan vluchtelingen een financiële bijdrage te geven als deze geconfronteerd worden met onverwachte, absoluut noodzakelijke uitgaven, die niet vanuit het reguliere inkomen betaald kunnen worden. Zo werd bijvoorbeeld een beroep gedaan op de kosten bij een bevalling, welke niet door de ziektekostenverzekerijng gedekt worden, bij te dragen. Ook in geval van gezinshereniging wordt geelatig een beroep gedaan op het Noodfonds. 

Het geld dat hiervoor wordt ontvangen, wordt door de diaconie met een factor 3 vermenigvuldigd.
Daarom uw gift niet rechtstreeks naar genoemd Noodfonds overmaken, maar bij voorkeur via de diaconie laten lopen, zodat vermenigvuldiging gerealiseerd kan worden.
IBAN: rekeningnummer diaconie, NL 44 RABO 0366 2062 73 o.v.v. Vluchtelingenwerk.

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen.
Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!

terug