zo 24 jan 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. L.E. Bassa
Kerkdienst Klarenbeek | Nieuwsdienst

Vlieg je mee?
Deze morgen is er een nieuwsdienst.
Deze dienst is voorbereid door de gezamenlijke nieuwsdienstcommissie. 
We gaan op reis! We nemen de luisteraars mee op een vliegreis over onze gemeente. 
Wie op reis gaat heeft bagage nodig. Veel of juist weinig. En vaak ook een paspoort.
In de kerk gaan we samen op reis. Drie dorpen zijn één. In de kerk hebben we ons
geloofspaspoort. Je kunt hier een voorbeeld vinden:
Wat staat er in jouw geloofspaspoort? Welke stempels zijn daarin te vinden?
Op onze reis staan we stil bij alles wat ons geloof draagt en houvast geeft. 
En, we nemen iedereen letterlijk mee op reis. Via een een filmpje. 
Te vinden op youtube: https://youtu.be/ZeCi7wGv8Kc

Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit beluisteren door op deze link te klikken.

Zang
Drie leden van het Nieuwsdienstkoor (Jeanet Weijers, Roelien Schrijver en Hidde de Blouw) onder leiding van Sandra de Bruin

Steward
Aart Groothuis

Orde van dienst
Deze kunt u openen door hier te klikken (pdf)

Collecte
Amref Flying Doctors
  
De bevolking in Afrika groeit razendsnel en er zijn te weinig zorgverleners. Het tekort aan medisch personeel is zelfs de grootste bedreiging voor de gezondheid van mensen in Afrika. Door een tekort aan medisch personeel overlijden mensen, voornamelijk jonge kinderen, aan ziektes die goed te voorkomen of te behandelen zijn, zoals diarree of longontsteking. Daarom zorgt AMREF Flying Doctors voor meer en betere Afrikaanse zorgverleners. Dit doet ze door middel van bijscholing en trainingen, face-to-face, via het internet en de mobiele telefoon. Daarnaast pleit deze organisatie zowel in Afrika als internationaal voor meer investeringen in gezondheidszorg en specifiek in zorgverleners, zodat ook de allerarmsten gebruik kunnen maken van goede zorg. 
 
Amref Flying Doctors werkt aan een gezond en sterk Afrika. Want wie gezond is, kan beter voor zichzelf 
zorgen en ontsnappen aan armoede. Het is de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie en gaat uit van de 
kracht van de Afrikaanse bevolking zelf.  
Hier moeten en kunnen wij ook iets aan doen! 
U kunt uw diaconale gift rechtstreeks overmaken op het rekeningnummer van AMREF Flying Doctors 
(NL68ABNA0707070457) of uw gift overmaken aan onze diaconie, o.v.v. AMREF Flying Doctors.  
U kunt daarvoor het banknummer  van de diaconie van Voorst nog gebruiken 
NL44RABO 0366206273 

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen. 

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug