zo 17 jan 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Pastor W. Steenbeek en mevrouw G. Jansen
Kerkdienst Voorst | Oecumenische dienst


Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit beluisteren door op deze link te klikken.

Zang
Henk Ilbrink, Joke Riefel en Frans Ganzevles

Orde van dienst
Deze kunt u hier openen

Collecte
Het is heel passend om in een oecumenische dienst een oecumenische collectebestemming te hebben. Van harte wordt daarom deze zondag gecollecteerd voor de Oecumenische Omroep Voorst.
Al meer dan 30 jaar verzorgt de OOV op zondagochtend van 09.00 tot 12.00 uur de uitzending op RTV Voorst.
Om 09.00 uur start het programma met gevarieerde (geestelijke) muziek, afgewisseld door nieuws uit de regionale kerken. Om 10.00 uur (of 09.30 uur, afhankelijk van het tijdstip waarop de kerkdienst in de betrokken kerk begint) kunt u een kerkdienst meebeleven.
Na de kerkdienst wordt er tot het einde van de uitzending (12.00 uur) een verzoekplatenprogramma gepresenteerd door één van de presentatoren.

www.rtvvoorst.nl/oov
IBAN: NL60 RABO 0362 8195 21


Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen. De bankrekeningnummers zijn te vinden in de colofon van Op Streek.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug