zo 13 dec 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Kerkdienst Voorst | 3e Advent

Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit beluisteren door op deze link te klikken.

Aanmelden voor de dienst
U kunt zich aanmelden voor de dienst door op deze link te klikken.
Aanmelden voor de kerkdienst uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de betreffende kerkdienst.

Zang
Dinie Scherpenzeel en Marien Ruijsch

Orde van dienst
U kunt hier klikken voor de orde van dienst.

Collecte
Vandaag stond een Avondmaalsviering op het rooster en daarom wordt gecollecteerd voor Stichting Hart voor Moldavië.
Zeker nu de winter voor de deur staat, hebben met name ouderen het zwaar. Daarom is het zo fijn dat Hart voor Moldavië enkele jaren geleden een thuiszorg-project is gestart. Een combinatie van huishoudelijke hulp en lichte medische handelingen.
Concrete voorbeelden zijn wondverzorging en hulp bij persoonlijke hygiëne. Dat laatste is nog een avontuur op zich, want een badkamer is er niet. Wel een teiltje, dikwijls met water uit de put langs de straat. Deze thuiszorg wordt zeer gewaardeerd. Meerdere keren worden de thuiszorgmedewerkers omschreven als ‘een engel van God’.

www.hartvoormoldavie.nl
IBAN: NL43 RABO 0310 0423 21


Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen. De bankrekeningnummers zijn te vinden in de colofon van Op Streek.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug