Zondag 6 dec 2020  om 10.00 uuur
Voorganger: De heer E. Fokkema
Kerkdienst Klarenbeek | 2e Advent

Kerkomroep
De dienst is te luisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit beluisteren door op deze link te klikken.

Aanmelden voor de dienst
U kunt zich aanmelden voor de dienst door op deze link te klikken.
Aanmelden voor de kerkdienst uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de betreffende kerkdienst.

Zang
Henk Ilbrink, Anne Wijngaard en Joke Riefel

Orde van dienst
U kunt hier klikken voor de orde van dienst.

Collecte
Het diaconale project Stichting Vrienden van DHAN wordt vandaag afgesloten.
Nog éénmaal zal het Lichtritueel een plaats krijgen in de dienst en zal Diny Fockens zich in India-kleding steken.
Een hartelijk woord van dank, voor betrokkenheid die uit veel meer bestond dan financiële bijdragen, is op z’n plaats.


HARTELIJK DANK + GRATIS AANDENKEN
Voor uw trouwe steun richting het diaconale project: Stichting Vrienden van DHAN (India)
wil ik u hartelijk danken.
3 jaar lang was dit project deel van onze Streekgemeente, leefde het onder ons en heeft het onze blik verruimd.
De tellerstand is ruim door de € 9.000,00 heen gegaan. Enkele acties zullen nog door de diaconie worden verdubbeld, waarna naar verwachting de € 10.000,00 zal worden genaderd.
Geweldig! Heel erg fijn.
Om u te bedanken heb ik voor u een gratis aandenken uit India.
Op zondag 6 december (Tweede Advent) zal ik ze bij de kerk van Klarenbeek buiten op een tafel uitstallen, zodat u corona-veilig even kunt snuffelen. Alle productjes mogen op, dus neem eventueel ook iets mee voor iemand die momenteel liever niet naar de kerk komt.
Het zijn geen productjes van grote materiële waarde. Het zijn sjaaltjes (India-kwaliteit en een beetje verkleurd), rieten mandjes en rieten slippers… en nog zo wat dingen. Wij Nederlanders zouden die producten nooit kopen.
Maar: het vervaardigen ervan gaf en geeft de Indiase vrouwen eigenwaarde !!!
Ze hadden en hebben het gevoel dat ze met het produceren hiervan van betekenis zijn.
Wie zijn wij dan om daar neerbuigend over te doen?
Nogmaals: neem iets mee naar huis, beschouw het als een aandenken aan ons diaconale project of gebruik het eventueel voor een Sinterklaassurprise.
Zie het in elk geval als een stukje verbondenheid met de allerarmste mensen in India, de zogenaamde dalits, oftewel de onaanraakbaren. Voor hen waren wij de afgelopen 3 jaar van betekenis.

Tot die gratis aandenkens behoren ook enkele tasjes met daarop de tekst: Be the change you want to see in the world. Wéés de verandering die je in de wereld wilt zien.
Het is een tekst van Gandhi. En als je goed kijkt zie je ook zijn profiel (zijn hand om een stok geklemd) op het tasje afgedrukt.
Dat hèbben we gedaan (en doen we met al onze diaconale inzet). We zìjn de verandering die we in de wereld willen zien. En: ‘Kiezen voor verandering, dat kan elke dag opnieuw’ !!!

Diny Fockens
diaken en secretaris van Stichting Vrienden van DHAN
Laatste gfiten voor het project zijn welkom op rekeningnummer
IBAN: NL44 RABO 0366 2062 73 van Diaconie Voorst o.v.v. IndiaCollecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen. De bankrekeningnummers zijn te vinden in de colofon van Op Streek.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!
 

terug