zo 27 sep 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Drs. L.C. Bulens
Kerkdienst Wilp | Nieuwsdienst

Kerkomroep
De dienst is (niet rechtstreeks, maar later in de week) te beluisteren via www.kerkomroep.nl.
U kunt dit kunt beluisteren, door op deze link te klikken.

Aanmelden voor de dienst
U kunt zich aanmelden voor de dienst door op deze link te klikken.
Aanmelden voor de kerkdienst uiterlijk 18.00 uur op de zaterdag voorafgaand aan de betreffende kerkdienst.

Zang
Zang door (leden van) het Nieuwsdienstkoor onder leiding van Sandra de Bruin

Orde van dienst
Welkom
Aansteken Paaskaars
Zingen Lied 216: vers 1,2 en 3
Bemoediging, groet en inleiding
Nieuwsdienstkoor: Come let us sing
Gedicht: De marathon (Irene Jonker)
Gebed
Nieuwsdienstkoor:  Nada te turbe
Nieuwsbericht: Marcus 2 vers 1-12
Nieuws
Nieuwsdienstkoor: Lord I lift my hands to You in prayer
Gedicht: Blind vertrouwen (Irene Jonker)
Gebeden en gezongen Onze Vader (door ND koor)
Collecte
Uitzending en gezongen zegenbede (door ND koor)


Collecte
In Wilp wordt, zij het op versoberde wijze, een Nieuwsdienst gehouden.
Een goed gebruik is dan dat er een collectebestemming wordt gekozen die een relatie heeft met het thema van die dienst.
Deze keer is dat geworden: Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst.
Klarenbeek en Voorst gaan hier graag in mee, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen (4 – 18 jaar) van minder draagkrachtige gezinnen mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes. Genoemde stichting bekostigt namelijk een aantal sociale activiteiten voor die kinderen.
www.leergeld.nl/apeldoornvoorst
IBAN: NL72 RABO 0116 2527 74

Collecteren ten tijde van corona
In deze tijden van corona blijven we het IBAN-nummer van de collectebestemmingen vermelden. U hebt dan de mogelijkheid een eventuele bijdrage voor een bepaalde collecte per bank over te maken.
De plaatselijke diaconieën en colleges van kerkrentmeesters bedanken u hartelijk voor de bijdragen die momenteel via een bankoverschrijving worden ontvangen. De bankrekeningnummers zijn te vinden in de colofon van Op Streek.

Ook op deze wijze geeft u blijk van betrokkenheid en gemeenschapszin.

Heel erg fijn!

 

terug